INOVACE VÝUKOVÉHO PROCESU
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0023
Úvod
Informace o projektu
Výběrová řízení
Realizační tým
Vzorové práce
Výsledky projektu
Soutěž pro žáky
Fotogalerie
Publicita v médiích
Kontakt
logo
Úvod => Soutěž pro žáky

Žákovská soutěž v tvorbě prezentace v programu SmartNotebook 10

  projekt: Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků
ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.10/03.0023

Předmět soutěže:
    Vytvořit prezentaci na libovolné téma v programu SmartNotebook 10. Prezentace bude vytvořena podle kritérií uvedených na stránkách http://opvk.gvn.cz (v souboru seznam_kriterii.pdf).

Podmínky soutěže:
    Soutěže se zúčastní žáci druhého stupně základních škol (platí i pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a žáci středních škol.

Důležité informace pro soutěžící:
    GVN J. Hradec, oznamuje, že termín zaslání vytvořené prezentace do žákovské soutěže je 31. 5. 2012 do 14 hodin. Žádáme, aby prezentace byla vypálená na CD či DVD (dále digitální nosič) a označena: jménem, příjmením žáka, adresou bydliště žáka, kontaktním telefonním číslem, e-mailem, třídou kterou žák navštěvuje, názvem školy.
    Takto označený nosič je třeba doručit v zalepené obálce na adresu: Žákovská soutěž, Sekretariát, GVN J. Hradec, Husova 333/II, 371 15 Jindřichův Hradec. Způsob doručení není rozhodující (osobní doručení, pošta, či jiné). Je nutné nosič (CD, DVD) zabalit takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

Vyhlášení výsledků soutěže:
    Slavnostní prezentace prací 25. června 2012 od 9 hodin v učebně č. 406 GVN J. Hradec, Husova 333/II, 377 15 J. Hradec.

Podrobnější informace pro soutěžící:
    Žák se nejprve seznámí s programem SmartNotebook 10. K tomu mu poslouží příručka vystavená na webových stránkách http://opvk.gvn.cz. Seznámí se s kritérii pro vytvoření prezentace. Prezentaci musí zpracovat do připravené šablony, která je k dispozici na webových stránkách.
    Vytvořenou prezentaci vypálí na digitální médium a označí jej podle dispozice uvedené výše. Médium dá do obálky a doručí jej na výše uvedenou adresu a to do 31. 5. 2012 do 14 hodin. Odborná porota vybere 10 nejlepších prezentací. Autoři budou pozváni na prezentaci těchto prací, která proběhne 25. června 2012, kde autoři předvedou své prezentace. Na závěr dojde k vyhlášení nejlepších prací a k předání odměn.

Odměna:
    Odměna bude finanční a obdrží ji 10 nejlepších soutěžících. Podmínkou obdržení finanční odměny je osobní prezentování své práce 25. června 2012.

Kritéria hodnocení:

Odborná porota:
    RNDr. Hana Hančová
    Mgr. Jan Mazanec

Kontaktní osoba:
    Mgr. Vojtěch Soukup
    Husova 333/II
    377 15 Jindřichův Hradec
    telefonní kontakt: 607 252 199
    e-mail: soukup@gvn.cz

Okazy a soubory

    

IVP - GVN, Copyright © 2011 Petra Neugebauerová
NEGACKA.29@seznam.cz