INOVACE VÝUKOVÉHO PROCESU
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0023
Úvod
Informace o projektu
Výběrová řízení
Realizační tým
Vzorové práce
Výsledky projektu
Soutěž pro žáky
Fotogalerie
Publicita v médiích
Kontakt
logo
Úvod => Informace o projektu
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec , Husova 333 realizuje - v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj, výzva č.3 pro GP - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - grantový projekt s názvem:
Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském krajiRegistrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.10/03.0023
Zahájení projektu: 1.3.2011
Ukončení projektu: 30.6.2012
Celková výše finanční podpory: 2 692 391,84 KčStručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na inovaci výuky na základních a středních školách Jihočeského kraje.

Cílové skupiny:
Projekt je určen především pro žáky ZŠ a SŠ, které svými přínosy obohacuje o nové dovednosti, přináší vhodnější formy výuky a zapojuje žáky více do pedagogického procesu. Další cílovou skupinou jsou učitelé ZŠ a SŠ, kterým projekt nabídne možnosti dalšího vzdělávání a podporu při tvorbě aplikací obohacujících výuku, stejně tak jako potřebné metodické podklady pro jejich tvorbu.


Popis klíčových aktivit:
01 Vybudování multimediální učebny
Bude vybudována multimediální počítačová učebna v nově zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby. V učebně bude umístěno 16 nových počítačů včetně SW vybavení, zároveň bude využito již nainstalované interaktivní tabule Smart Board.

02 Vybudování mobilní počitačové učebny
Tato etapa projektu spočívá v pořízení 32 ks netbooků včetně potřebného SW vybavení, ve spojení s moderním HW vybavení učeben mj. umožní využívat E-learningových aplikací, např. ENGLISH UNIVERSITY Online, kdy mohou žáci, každý samostatně, využít interaktivní možnost studia cizího jazyka s okamžitým vyhodnocením příslušné lekce on-line, včetně rozboru případných chyb. V době mimo vyučování jsou vhodné i pro samostudium i jako blended studium klasických kurzů a výuky.

03 Získání kompetencí v oblasti multimediální výuky
V rámci této aktivity podstoupí spoluřešitelé projektu školení, provedou simulace aplikací v prostředí školy, tak aby byli schopni vzdělávat v další fázi projektu ostatní členy týmů a také vytvořit vhodné opory pro práci ve velmi specifickém výukovém prostředí.

04 Tvorba opor pro multimediální výuku v podmínkách středních a základních škol
Cílem aktivity je vytvořit oporu pro multimediální výuku v podmínkách středních a základních škol především v prostředí Smart Board. ( SW SMART NOTES).

05 Vytvoření multimediálních modulů
Vyučované předměty byly při tvorbě tohoto projektu rozděleny do jednotlivých modulů, a to:
  • multimediální matematicko-fyzikálně-informatický modul (modul a)
  • multimediální biologicko-chemický modul (modul b)
  • multimediální jazykový modul (modul c)
  • multimediální společensko-vědní modul (modul d)
  • multimediální modul mateřského jazyka (modul e)
  • multimediální modul výchov (modul f)
Tyto moduly pokrývají hlavní oblasti výuky nejen na gymnáziích, ale i na ZŠ a jiných typech SŠ. V rámci modulů pak vzniknou aplikace pro jednotlivé předměty, které budou demonstrovat náročnou probíranou látku efektivním způsobem (např. flashové animace pro vysvětlení metodiky pokusů v chemii, simulace slovních úloh v matematice, ilustrace jazykových jevů, interaktivní časové osy v dějepise atd.).

06 Burza aplikací multimediální výuky pro pedagogy ZŠ a SŠ
Workshop pro jihočeské školy a jejich zástupce, který bude zaměřen na výměnu zkušeností mezi pedagogy z oblasti zefektivnění výuky a aplikací nových vzdělávacích metod.

07 Vytvoření příručky pro ovládání a tvorbu aplikací pro Smart Board
Tato příručka bude oporou pro tvorbu aplikací v prostředí Smart Board.

08 Příprava volitelného předmětu - Deskriptivní geometrie v prostředí Archi CAD
Vypracování osnovy volitelného předmětu tak, aby se v maximální možné míře využilo potenciálu multimediálního zařízení ve specifickém prostředí Archi CAD .

09 Pilotní prezentace modulů
Výstupů formou prezentace jednotlivých aplikací v rámci modulů před oponenty.

10 Otevřená internetová studovna
Cílem je usnadnit žákům přístup k moderním komunikačním technologiím a znalostem prostřednictvím internetu. Hlavním důvodem, proč je tato aktivita realizována, je odstranění handicapu žáků, kteří nemají odpovídající zázemí pro práci s nejnovějšími komunikačními technologiemi.

11 Školení žáků a prezentace studentských prací v prostředí Smart Board
V prostorách školy proběhnou čtyři otevřené semináře pro zájemce z řad žáků (i jiných škol) se zaměřením na technické možnosti Smart Boardu a tvorby aplikací. Na závěr bude uspořádána soutěž : žáci budou mít k dispozici příručku pro ovládání a tvorbu aplikací pro Smart Board a jejich cílem bude vytvořit aplikaci na volné téma, která dokáže demonstrovat možnosti aplikačního prostředí. Cílem je především zajistit tvůrčí pohled na multimédia i z pohledu žáků, tedy úhlu pohledu, který je pro výuku nejdůležitější. S autory vítězných aplikací pak bude na základě smlouvy o provedení práce uspořádána studentská prezentace výstupů pro žáky.


Realizátor projektu:
Realizátor projektu a příjemce dotace je Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci
IVP - GVN, Copyright © 2011 Petra Neugebauerová
NEGACKA.29@seznam.cz